Tungkol sa amin
"Sa pasimula ay ang salita...",
pagkatapos ay ang Internet, at sa wakas ay ang blockchain!

Kapag pinagsamasama ang mga hakbang na ito, makakakuha tayo ng isang rebolusyunaryong proyekto, ang WORDCOIN!

Ang mga pagbabagong pandaigdig, na nangyari dahil sa mga teknolohiya ng blockchain, ay hindi mababaliktad. Ang mga Smart contracts ay nagbigay ng oportunidad upang alisin ang kalahati ng mga manlalaro sa merkado na may hindi kanais-nais na agent fees, ginagawang mas mura ng 60%, at makatipid ng mas maraming oras.

Sa kasalukuyan, ang kabuuang freelance market ay umaabot sa $1 trilyon. Kapag pinagsama-sama ang pinakapopular na mga serbisyo sa balangkas ng isang desentralisadong platform, ang World Expert (WE) na may nag-iisang cryptocurrency, ang WORDCOIN, makakakuha tayo ng isang multiplier effect, na magbibigay ng isang eksplosibong paglaki ng halaga ng mga platform users, efficiency ng freelance services at presyo ng WORDCOIN, na limitadong iniaalok

Paano ito gumagana
MGA OPSYON

Copyright, salin wika at pagpapatunay ng isang katutubong tagapagsalita

MGA OPSYON

Pagsusulat ng artikulo at promosyon ng SEO at SMM services

MGA OPSYON

Pagsusulat ng artikulo at promosyon ng SERM service

Paggawa ng order

Ang kliyente ay gagawa ng order para sa pagsulat ng artikulo at pagsasalin wika

Pagsusulat at pagsasalin wika

Isang copywriter ang gagawa ng artikulo at makikipagkasundo sa kliyente ukol sa nilalaman nito. Pagkatapos, ang kliyente naman ay maaaring ipaliwat ito sa anumang wika

Pagsusuri ng kalidad

Isang proofreader (katutubong tagapagsalita) ang magsisiyasat ng kalidad ng salin wika at lalapatan ng stylistic editing

Paggawa ng order

Ang kliyente ay gagawa ng order para sa pagsulat ng artikulo at pagsasalin wika

Pagsusulat at pagsasalin wika

Isang copywriter ang gagawa ng artikulo at makikipagkasundo sa kliyente ukol sa nilalaman nito at ipo-post ito sa website

Promosyon

Ang mga blogger at mga gumagamit ng social network ay magrerehistro sa system, susulat at maglalahatla ng mga anunsyo sa kanilang network ng komunidad na mayroong aktibong link sa artikulo na magpapataas ng traffic ng website at maglalagay dito sa itaas ng mga resulta ng paghahanap

Paggawa ng order

Ang kliyente ay gagawa ng isang order para sa pagsusulat o pagliliwat, pipiliin ang available na placement resources mula sa listahan at kukuha ng SEO tools para sa promosyon ng artikulo sa balangkas ng platform, idedetalye ang mga deadlines ng implementasyon ng order. Sa pangkalahatan tatagal ito ng hindi hihigit sa 30 minuto

Pagsusulat at pagsasalin wika

Isang copywriter ang ang gagawa ng mga artikulo at makikipagkasundo ukol sa nilalaman sa kliyente. Ang translator ay ililiwat ang mga ito sa anumang wika at maglalathala ng mga anunsyo sa kinasasapiang platform resources na pinili ng kliyente

Promosyon

Ang mga blogger at user ng social network ay magsusulat at magpo-post ng mga anunsyo sa kanilang network communities gamit ang aktibong link patungo sa mga artikulo base sa promotion road map

Resulta

Ang kliyente ay papasok sa platform sa ikalawang pagkakataon pagkatapos ng PR campaign upang matiyak na ang mga artikulo ay lilitaw sa ibabaw ng mga resulta ng mga search engines dahil sa high-end traffic mula sa thematic groups, na papalitan ang mga hindi nakokontrol na mga resources

mga kliyente

mga kumpanya

Ang mga kumpanya ay maaaring mag-order at mag-promote ng nilalaman para sa kanilang corporate website o anumang nakabukod na brand, pag-iibaibahin ang larangan ng impormasyon at upang makapag-utos ng pagliliwat sa pamamagitan ng WORDCOIN platform


Mga tao

Ang aming platform ay makapagbibigay ng oportunidad para sa social marketing at reputation management sa tulong ng SERM options


Events at mga dako

Ang promosyon ng events ay available din gamit ang SMM options ng platform


ICO

Ang ICO teams ay makapaglulunsad ng PR campaigns sa aming platform sites kabilang ang aming mga partner na web resources na rehistrado sa system

Bakit ang WE ay kakailanganin?
 • Ang copywriting ay isa sa pinakakailangang propesyon sa mundo, bilang pangunahing paraan upang maiimbak at mailipat ang impormasyon sa nakasulat na mga datos. Lahat ng internet records ay binubuo ng mga simbulo. Bawat website ay binubuo ng mga pamagat, mga parirala, mga ispesipikasyon at magkakaibang mga teksto. Milyong mga posts, reviews at mga artikulong inilalathala araw-araw. Ang teksto ang tanging source ng impormasyon upang malayang tanggapin ng tao at pagkilala sa mga algorithm ng mga search engines. Upang mapanatili ang nagungunang posisyon sa Yandex at google search results, ang website ay dapat na updated sa bawat panahon ng mga nakatutulong at natatanging nilalaman, puno ng tamang keywords at nakahihikayat sa mga user. 99.9% ng mga website na aming binisita ay binuo upang makaakit ng mga audience sa pamamagitan ng regular na mga update ng natatanging impormasyon.

  Dahil dito, ang taunang turnover ng kasalukuyang copywriting market ay umaabot ng $1 trillion.

 • Sa termino ng kasalukuyang mabilis na lumalaking merkado, ang mga koneksyong pandaigdig sa pagitan ng mga tao at ng mga commercial enterprises ay lumalakas. Ang pagpasok sa internasyunal na merkado ay ipinalalagay na pag-unlad ng global advertising campaigns, pagsasalin wika ng mga produkto ng advertising at mga websites. At sa kaparehong pagkakataon ang turnover ng dokumento ay nadagdagan ng maraming ulit upang ang serbisyo ng pagsasalin wika ay maging mas kailangan, at ang matagal nang nakabinbing kahilingan para sa patuloy pang pagpapalabo ng mga hangganan at pagpapababa ng mga gastos sa transaksyon ay limitado lamang sa kawalan ng internasyunal na user-friendly platform, na magbibigay ng bagong simbuyo para sa merkado ng pagsasalin wika at magpataas ng kapasidad nito mula sa kasalukuyang $70 milyonpatungo sa lalong mas mataas na halaga.

  Ang taunang turnover ng translation market ay umaabot sa $250 bilyon.

 • SEO at SMM Sa termino ng kasalukuyang mabilis na lumalagong merkado, ang mga koneksyong pandaigdig sa pagitan ng mga tao at ng commercial enterprises ay lumalakas. Ang pagpasok sa internasyunal na merkado ay ipinalalagay na pag-unlad ng global advertising campaigns, pagsasalin wika ng mga produkto ng advertising at mga websites. At sa parehong pagkakataon ang turnover ng dokumento ay nadagdagan ng maraming ulit , upang ang serbisyo ng pagsasalin wika ay maging mas kailangan, at ang matagal nang nakabinbing kahilingan para sa patuloy pang pagpapalabo ng mga hangganan at pagpapababa ng mga gastos sa transaksyon ay limitado lamang sa kawalan ng internasyunal na user-friendly platform, na magbibigay ng bagong simbuyo para sa merkado ng pagsasalin wika at magpapataas sa kapasidad nito mula sa kasalukyang $300 milyon patungo sa lalo pang mas mataas na mga halaga.

  Ang taunang turnover ng SEO at SMM market ay umaabot sa $100 bilyon.

 • Gaano man kataas ang customer focus, maraming mga kumpanya ang nawawalan ng benepisyo taun-taon dahil sa regular na pagkakaipon ng negatibong feedback tungkol sa kanila sa Internet. 5% ng mga reviews, na inilathala ng mga “walang-hanggang di-nasisiyahang” mga kliyente ay lumalabas sa mga pangunahing resulta ng search engine batay sa kahilingan sa “review ng pangalan ng kumpanya” at lumilikha ng negatibong persepsyon sa publiko ukol sa produkto at serbisyo. Sa kabila ng pagtatama, ang negatibong impormasyon na ito ay permanenteng namamalagi sa mga search engine results ng totoo at nakatutulong na mga impormasyon tungkol sa kumpanya, ang mga produkto nito at mga serbisyo sa pamamagitan ng pagsusulat ng iba’t ibang mga artikulo, mga press release, mga interview at iba pang impormasyon.

  Ang merkado ng ORM services ay tinatayang nasa $50 bilyon.

WORDCOIN languages
 • Intsik
 • Kastila
 • English
 • Hindustani
 • Arabiko
 • Portuguese
 • Bengali
 • Rusyano
 • Hapon
 • Aleman
 • Koreano
 • Pranses
 • Turkish
 • Tamil
 • Italiano
 • Malayo
 • Persiano
 • Polish
 • Dutch
Intsik
China, Taiwan, Singapore
Populasyon
1 197 000 000
Websites
4,5 %
GDP Wordldwide
12,5 %
Kastila
Spain, Latin America
Populasyon
399 000 000
Websites
4,8 %
GDP Wordldwide
6,5 %
English
The UK, The USA, India, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, South Africa and others
Populasyon
335 000 000
Websites
54,8 %
GDP Wordldwide
29,3 %
Hindustani
India, Pakistan
Populasyon
490 000 000
Websites
0,1 %
GDP Wordldwide
2,3 %
Arabiko
North Africa and the Middle East
Populasyon
242 000 000
Websites
1,2 %
GDP Wordldwide
2,5 %
Portuguese
Portugal, Brazil, Angola, Mozambique and others
Populasyon
203 000 000
Websites
2,3 %
GDP Wordldwide
3,3 %
Bengali
Bangladesh, the Indian state of West Bengal, Tripura
Populasyon
189 000 000
Websites
0,1 %
GDP Wordldwide
1 %
Rusyano
Russia, Armenia, Belarus, Bulgaria, Georgia, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Slovakia, Tajikistan, Uzbekistan, Ukraine, Estonia
Populasyon
166 000 000
Websites
6,1 %
GDP Wordldwide
2,6 %
Hapon
Japan
Populasyon
128 000 000
Websites
5,7 %
GDP Wordldwide
7 %
Aleman
Germany, Austria, Switzerland, Liechtenstein, Belgium, Luxembourg
Populasyon
78 100 000
Websites
5,4 %
GDP Wordldwide
5,5 %
Koreano
North Korea, South Korea
Populasyon
77 200 000
Websites
0,3 %
GDP Wordldwide
1,7 %
Pranses
France, Canada, Belgium, Switzerland, Luxembourg
Populasyon
75 900 000
Websites
4,0 %
GDP Wordldwide
4,6 %
Turkish
Turkey, North Cyprus, Cyprus
Populasyon
70 900 000
Websites
1,4 %
GDP Wordldwide
0,9 %
Tamil
India, Sri Lanka, Singapore
Populasyon
65 700 000
Websites
0,1 %
GDP Wordldwide
-
Italiano
Italy, Switzerland
Populasyon
63 800 000
Websites
2,3 %
GDP Wordldwide
3,2 %
Malayo
Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore
Populasyon
60 500 000
Websites
0,5 %
GDP Wordldwide
1,4 %
Persiano
Iran, Afghanistan, Tajikistan
Populasyon
57 000 000
Websites
1,5 %
GDP Wordldwide
-
Polish
Poland
Populasyon
40 000 000
Websites
1,7 %
GDP Wordldwide
0,9 %
Dutch
The Netherlands, Belgium
Populasyon
21 700 000
Websites
1,1 %
GDP Wordldwide
1,3 %
Mga teknolohiya ng WE
Blockchain

Ang pinansyal na sistema ng platform ay ganap na bubuuin sa desentralisadong blockchain system, simula sa ICO smart contracts at magtatapos gamit ang lahat ng pinansyal na operasyon ng WE platform

Malaking Datos

Ang analysis ng malaking bilang ng mga datos ng users, sistema ng rating at ang patuloy na monitoring ng mga inilathalang impormasyon

Artificial Neural Networks

Sa tulong ng neural network, ang text analysis ay magagawang alisin ang mga mababang-kalidad na mga gawa sa pamamagitan ng sistema ng makina

API

Ang WE ay binuo sa prinsipyo ng transparency at integration simplicity gamit ang iba pang mga serbisyo at mga aplikasyon

SSL encryption

Lahat ng WE traffic ay encrypted ng SSL protocol

Pagiging ligtas

Ang iniakmang arkitektura ng seguridad ay makapagbibigay ng multi-level security

mga yugto ng ICO
 • PRE ICO
  с 27/09/2017 по 04/10/2017
 • ICO
  с 10/10/2017 по 07/11/2017
 • POST ICO
2 000 000 WORDCOIN

Ay ibabahagi ng pantay-pantay sa hanay ng mga investor, na maglilipat ng ETH sa PRE ICO contract account

Bonus para sa mga PRE ICO investors

Ang mga investors, na magbibigay ng kontribusyon sa panahon ng PRE ICO, ay tatanggap ng award base sa pinuhunang halaga sa 3% nalikom na ETH sa panahon ng ICO.

Early birds bonus

Bonus para sa mga investors sa unang araw ngf PRE ICO hanggang 24%

General investors bonus

Bonus sa halagang katumbas ng 10% para sa magbibigay ng kontribusyong higit sa 7 ETH

MAGBIGAY-KONTRIBUSYON
5 000 000 WORDCOIN

Ay ibebenta batay sa presyong, nai-set sa PRE ICO.
Minimal price 1$ = 1 WORD

 • Week 1+5%
 • Week 2+10%
 • Week 3+15%
 • Week 4+20%

ICO's investors bonus

Base sa resulta ng ICO, 100 000 tokens ay ipamamahagi bilang regalo sa pagtatapos ng ICO

General investors bonus

Bonus sa halagang katumbas ng 10% para sa magbibigay ng kontribusyong higit sa 7 ETH

MAGBIGAY-KONTRIBUSYON
2 900 000 WORDCOIN

 • Panghihikayat ng mga awtor sa platform 500 000 WORDCOIN
 • Panghihikayat ng partners' sites 500 000 WORDCOIN
 • Pagdaragdag ng mga bagong kinakailangang serbisyo sa system 900 000 WORDCOIN
 • Organizators' shares 500 000 WORDCOIN
 • 500 000 tokens ay ilalaan para sa bounty campaign
MAGBIGAY-KONTRIBUSYO
Kinakailangang investments
 1. Platform ng Internasyunal na Salin wika (20 mga wika)

  Mga serbisyo ng Platform: salin wika ng nilalaman mula/patungo sa mahigit sa 20 pinakapopular na mga wika

  $ 390 000 Platform creation
  $ 350 000 PR
  $ 50 000 Management expenses

  Total: $790 000

Estratehiya ng paglago
Sinusustinihan ng mga serbisyo

Pagkatapos ng project launch ang investors ay maaaring magbayad ng serbisyo gamit ang tokens (salin wika, copywrite, posting sa mga controlled resources) sa WORDCOIN Platform o ibenta ito sa ibang system users

Mabilis na paglago

PR budget and large variety of services will attract clients and authors to the platform, in 6-9 months we plan to enter the stock market (mayroon na kaming preliminary agreements sa ilang mga stock exchanges)

Exchange sa ETH

After platform launch all authors can exchange earned tokens into ETH

Pagpasok sa stock market

Pagkatapos makapasok sa stock market, ang halaga ng token ay tataas, dahil sa malaking pangangailangan ng malaking bilang ng mga users at nagbibigay ng natatanging platform services

MAGBIGAY-KONTRIBUSYON
Bounty campaign
35%
Signature campaign
30%
Facebook & Twitter
15%
Translation campaign
15%
Blogs, Articles & Video
5%
Chinese messengers campaign

Sinumang kalahok sa alinmang bounty campaign ng WE project bago ang ika-4 ng Oktubre, 2017 ay tatanggap ng 20% bonus sa kanilang stakes sa panahon ng PRE-ICO.

Kung ang ICO ay makalikom ng 80% ng hard cap ang bounty pool ay daragdagan ng 500,000 (5%) Wordcoins hanggang 1,000,000 (10%) Wordcoins.

Matuto pa

Roadmap
Our team
Pavel Burtsev
Founder at CEO

May karanasan sa pamamahala ng mga kumpanya ng IT. Cofounder ng First Cryptoconsulating Company. Matagumpay na Cryptocurrencies Trader. Bumuo ng maraming winning start-ups. Edukasyon: MGIMO, MBA sa Economics. Background: Senior management sa finance at IT dev

Dariya Niyazova
PR manager

Makaranasang PR-manager may malawak na karanasan sa Chinese at English segment ng Internet

Dimitry Kotov
Co-Founder

Full-Stack IT Specialist. Cofounder ng First Cryptoconsulating Company. Authority PR Specialist. Nagtatag ng maraming mga winning start-ups. Education: Degree sa data science

Vlad Belousov
Web Designer

Andrey Ustinov
Programmer

Andrew Golyanov
Tagapagtaguyod ng Multi-Language Translations

Sergey Vorobin
Hardware architector

NEWS
 • WORD has been listed at HQEX
 • Dev version
 • Layout is done
 • Merry Chrismas & Happy New Year
 • Project development
 • ICO Finished. It's time to get your bonuses!
 • Great Deal
 • Why Word.Expert?
 • ICO has begun
 • How to get WORDCOINs
 • WEB TRANSLATION
 • 1 hour before PRE ICO
 • Safety Warning
 • WORD EXPERT beta launch
 • Multilingual WORDCOIN
 • Referral program
 • Information for investors
 • WORDCOIN Contract code
Great Deal
WORD has been listed at HQEX

We start June with good news! WORD has been listed at HQEX.io exchange with the token price 1 USD.

Published: 01.06.2018
Great Deal
Dev version

Dear investors and future Word.expert users, in order to keep you informed about the platform development, we attach the link: http://dev.word.expert/, where you can see its main functional blocks and how they work! We kinly remind you that it's a test version and the final launch of word.expert platform will be announced very soon!

Published: 28.05.2018
Great Deal
Layout is done

We are happy to announce that layout is done. We began to do programming of WORD.EXPERT

Published: 03.03.2018
Great Deal
Best wishes

We wish you a Merry Christmas and Happy 2018 Year!

Published: 25.12.2017
Great Deal
Project development

We're glad to present the structure and design of word.expert platform. Currently, we're working on its layout and making all the necessary preparations before the start!

WORDEXPERT Structure

WORDEXPERT Design

Published: 13.12.2017
Great Deal
ICO Finished. It's time to get your bonuses!

Dear investors, we're happy to announce that WORDCOIN ico has successfully finished! It's time to receive your bonuses: 1. 100 000 bonus WORD, distributed between ICO investors. 2. 3% of all contributed funds, distributed between PRE ICO investors. Please, use the instruction in the attachment! Thanks for becoming the part of our project!

Instruction in English

Instruction in Russian

Code of JSON Interface

Published: 07.11.2017
Great Deal
Great Deal

What a great deal! Buy 1 WORD for 1.15 dollars and get 15 WORD with a bonus! Only before November,7th!

Published: 03.11.2017
Why Word.Expert?
Why Word.Expert?

Why Word.Expert? Please, check our research results to see why our platform is special and worths using!

Published: 20.10.2017
ICO start
ICO has begun

Dear all, we’re glad to announce that WORDCOIN ICO has started, and it will last till November, 7th!

Don’t forget about 100 000 WORDCOIN as an ICO bonus, distributed between all the investors, who contribute during this period!

Published: 10.10.2017
How to get WORDCOINS
How to get PRE ICO WORDCOINS

Instruction in English

Instruction in Russian

Code of JSON Interface

Published: 05.10.2017
WEB TRANSLATION
WEB TRANSLATION

Watch WEB TRANSLATION in YOUTUBE

Published: 27.09.2017
1 hour before PRE ICO
1 hour before PRE ICO

There are only 1 hour before PRE ICO left!

If you invest within the first hour of PRE ICO, you will get the bonus in the amount of 24%, within the second hour – 23%, and so on within first 24 hours of PRE ICO.

If you invest more than 7 ETH, you will receive a general investor bonus in the amount of 10%.

Based on PRE ICO results, 2 000 000 WORDCOIN will be distributed proportionally according to each investor’s contribution. This process will define WORDCOIN rate for ICO, which cannot be lower than 1$.

Learn more how to invest in Investor's Instruction

Published: 27.09.2017
Safety Warning
Safety Warning

We’d like to warn all our investors, that making contributions to project is only available via Investor's account on our website! Do not trust any suspicious links! In case of any updates, we’ll keep you informed via newsletters and posts in our official accounts! Thanks for your time and consideration!

Published: 12.09.2017
Preliminary launch
WORD EXPERT preliminary launch

We’re glad to announce a preliminary launch of Word Expert platform. Following the link, you can see its interface and options.
In case of any questions, do not hesitate to contact us!

Published: 14.09.2017
Multilingual WORDCOIN
Multilingual WORDCOIN

As Word Expert is a multi-language platform, we keep updating our website with versions in different foreign languages. Currently, our WORDCOIN website is available in Russian, English, Chinese, Spanish, Italian, Japan, German, Arabic, Portuguese, Korean, Turkish, Vietnamese, Hindi, Indonesian, and Filipino. Now you can learn more about WORDCOIN in your native language, and we’ll keep you informed on the new updates.

Published: 16.09.2017
Referral program
Referral program

Those, who registered in Investor’s account, can already get the access to your referral link. The link can be used in different thematic resources and allow you to get an additional income! If your link is used by investors, you’ll get 10% from their referrals, 3% from a referral of the second level, 1% - from the third level and so on. All the bonuses will be paid in ETH. For those, who still haven’t registered, do not hesitate to get your bonuses!

Published: 19.09.2017
Information for investors
Information for investors

Dear investors, Thanks for your interest in our project! We’re glad you’re ready to invest and we see your contributions, but we strongly recommend you wait until PRE ICO (it will start already in 5 days), as in Investor’s account we use a test version of contract. We’re sorry for any inconvenience! Thank you for your time and consideration!

Published: 20.09.2017
WORDCOIN Contract code
WORDCOIN Contract code

As all our project steps are based on blockchain technologies, we are maximally opened for our investors and users. Now our contract code is available via the link: https://github.com/WORDCOIN/treasure We’re also planning to upload it to Etherscan soon.

Published: 22.09.2017
Ang aming mga partners

Ang WE ay nakipagtambal sa mga mahuhusay na propesyunal upang makapagbigay ng pinakamahusay na mga resulta para sa aming mga kliyente,
nagtayo ng mga epektibong teams at i-maximize ang aming mga resources

mga contacts

Kung mayroon pang mga katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin